Herremyr Gård leverer jord, bark, sand og singel i storsekk. Vi kan også levere produkter med kranbil som fordeler produktet over et større området i stedet for tippet på et sted.

Vi har en stor bilpark bestående av flere dumperlastebiler m/henger. Lastebil med kran og grabb løfter varene rett på plass, ideelt ved leveranse over hekk eller andre hindringer. Vi har også en containerbil og en liten lastebil (som kommer til på trange steder).

Vi bistår gjerne med bortkjøring av kvist/hageavfall med kranbil, bortkjøring av fyllmasser, flytting av maskiner og utstyr eller andre transportoppdrag.