TORV

Vi produserer og leverer forskjellige typer torvprodukter

Våre torvprodukt har blitt høstet fra egne myrområder i over 100 år, og er et rent naturprodukt.

Vi produserer og leverer forskjellige typer torvprodukter

Vår torv leveres siktet eller usiktet. Og i bulk eller i storsekker på 1000 liter.