Herremyr Gård AS på Romerike har produsert torv og jordprodukter siden 1905. I 2005 startet bedriften produksjon av ferdigplen. For noen uker siden ble en avansert skjæremaskin på 8,5 tonn satt i drift på de store produksjonsplenene på gården i Nes kommune.

Thomas Witsø-Bjølmer

Av Herremyrs areal på ca. 1800 dekar (inkl. ca. 1200 da myr) benyttes ca. 240.000 m² (240 dekar) til plenproduksjon. Gården leverer årlig ca. 75.000-80.000 m² ferdigplen som den nye plenskjæreren fra Canada nå skal håndtere alene.

Gjør alt selv

Mens Herremyrs gamle plenskjærer trengte to manns besetning, klarer den nye Brouwer Robomax seg med en. Operatøren trenger stort sett bare starte traktoren skjæremaskinen er bygget på, og snu traktoren når den møter kanten på begge sider av produksjonsjordet.

– Ja, den nye skjæremaskinen utfører alle operasjonene selv. Den styrer seg selv snorrett nedover skjærekanten, skjærer og pakker gressrullene på paller, og skifter ut fulle paller med tomme under fart. På den forrige maskinen måtte gressrullene stables manuelt på pallene. Med den nye maskinen kan vi dermed sysselsette denne medarbeideren med andre gjøremål i vår virksomhet, sier familiebedriftens leder, Magnus Valen-Sendstad (4. generasjon). Firmaet har fem fast ansatte, men øker til det dobbelte i sommerhalvåret.

 

1 store ruller

Robomax-maskinen på 8,5 tonn er bygget på en John Deere 6230-traktor (94 hk) som sørger for den canadiske skjæremaskinens nødvendige motor- og hydraulikkrefter. Herremyrs Robomax-maskin skjærer ferdigplenen med 60 cm bredde i 1 m² store remser (1,67 x 0,6 m), som maskinen «henlegger» i pene ruller på et brett bakpå maskinens høyre side (sett bakfra). Når den femte gressrullen ruller inn på rullebrettet, stabler en robotkran rullene varsomt bort på en pall. Når pallen er full, senkes denne langsomt og automatisk ned på bakken, og en ny pall hentes fra pallelageret (på maskinens venstre side, stadig sett bakfra). Hele operasjonen foregår mens traktoren er i bevegelse.

Testet i England

Robomax-maskinen er produsert i Ontario i Canada, og traktor og skjæremaskin ble sendt til England før den ankom Herremyr Gård. Den engelske forhandleren testet maskinen før den ble transport til plenprodusenten på Romerike, og den avanserte skjæremaskinen har svart til forventningene. Herremyrs forrige plenskjærer var også fra Brouwer.

Utsøkt banepleie

Herremyrs ferdigplener som trenger ca. to års produksjonstid mellom hver høsting, er som store fotballbaner med tett, fint gress. Her er det ingen tuer eller ujevnt underlag som vil endre retningen på ballen. Er avsparket korrekt, blir det «lissepasninger» hver gang. Slike baneforhold er resultat av god banepleie med gressklipping to ganger i uka om været tillater det. Den syv meter brede gressklipperen henger bakpå en Claas 430-traktor (125 hk) som på bakhjulene har dekkdimensjonen 850/50×30,5, mens forhjulene har dimensjon 700/50×22,5. Det gir god flyt og lavt marktrykk.

«Fersk» produsent

80.000 m² ferdigplen høres mye ut, men ifølge Valen-Sendstad er Herremyr Gård en relativ beskjeden produsent.

– Vi begynte med plenproduksjonen i 2005. Vi legger ned mye arbeid i å produsere en meget pen og slitesterk plen. Det krever jevnlig gjødsling, sprøyting og oppfølging av arealene gjennom ca. to år. Vi opplever at interessen for ferdigplen er økende, og vi har hatt en jevn økning i salget. Ved å legge ferdigplen får man en ferdig plen over natta. Man sparer både arbeid, tid og kanskje ergrelse over å vente på at en plen som er sådd, skal etablere seg. Plenen kunden får, er som sagt ca. to år når den blir levert. Flere av våre «proffkunder», for eksempel anleggsgartnere, velger i økende grad å legge ferdigplen. Vi ligger fortsatt langt etter USA hvor det legges ferdigplen på alt. Myndighetene krever at ferdigplen legges på alle nyetablerte grøntområder, det være seg veiprosjekter, parkanlegg og andre grøntanlegg. Dette gjøres for å redusere erosjon og avrenning. Det gjelder også visse land i Europa, sier Valen-Sendstad som leverer ferdigplen til sluttkunder, entreprenører og anleggsgartnere i østlandsområdet.

Variert maskinpark

I tillegg til ferdigplen, produserer og leverer Herremyr Gård adskillige kubikkmeter med vekstjord til plen og plantefelt, spesialjord av mange slag, fyllmasser, dekkbark og torv. Torven høstes på et myrområde på 1200 dekar, og Valen-Sendstad opplyser at årlig leveranse ligger på ca. 30.000 . Torven høstes med store «torvslukere» som suger torven opp i 30 store beholdere.

Den allsidige produksjonen på Herremyr krever en voksen og variert maskinpark. Foruten den nye plenskjæreren inneholder vognskjulet tre Claas-traktorer, gravemaskiner fra Volvo, JCB og Komatsu, Volvo-hjullaster, Powerscreen Warrior 1800 sikteverk, Combi Screen trommelsikt, to Scania R500 dumpervogntog, DAF 430 krokbil med kran/grabb og en Fiat Kobelco D180-dozer (22 tonn).