Sand | Singel | Pukk

For bruk til hage og gårdsplasser

Vi leverer forskjellige typer sand, singel og pukk for bruk til hage og gårdsplasser, samt til byggesåler, drenering og oppfylling, vei og anlegg.

Vi leverer

  • Sand
  • Støtsand
  • Lekekassesand
  • Singel
  • Subbus
  • Pukk