Herremyr Gård har vært produksjonssted for torv og jordprodukter siden 1905.

Benytt deg av fagkunnskap og gode produkter, så oppnår du et godt resultat!

Våre Historie

Familiebedriften ledes i dag av Magnus Valen-Sendstad som er 4. generasjon.

Det har hele tiden vært kontinuerlig drift med uttak av torv, jord og jordbruksprodukter på eiendommen.

I tillegg til torvproduksjon har det vært kontinuerlig oppdyrking av avtorvete myrområder. Avtale med Norsk Hydro om produksjon av Huminal torvprodukter ble inngått i 1953. Denne avtalen varte til 1997. Mange skoleungdommer og studenter har hatt sommerjobb på myrområdene i disse årene.

I 1981 ble et nytt produksjonslokale bygget. Det ble satt inn moderne utstyr for blanding og pakking av Huminalprodukter i baller, sekker og poser. Et kontorbygg ble også oppført. Samtidig ble det tatt i bruk en ny høstemetode for torv, vakuumhøsting. Noen år senere ble det også satt i gang produksjon og salg av plenjord. Da produksjonen av Huminal torvprodukter ble avsluttet i 1997, valgte vi å legge om driften. Fabrikkbygningen ble omgjort til maskinhall. Ferdig høstet torv ble nå levert i bulk. Det satset videre på utvikling og økt produksjon av jordblandinger til hage og anlegg. Produksjon av ferdigplen startet i 2005. Jord som tidligere hadde vært brukt til korn- og potetdyrking, ble nå lagt ut til plenproduksjon.

Herremyr Gård er blitt en betydelig aktør innen torv-, jord- og plenproduksjon i Oslo og Akershus!

Våre produkter
En rull med ferdigplen

Ferdigplen

Med ferdigplen får du en bruksklar plen i løpet av 2-3 uker. En enkel og rimelig løsning for å anlegge en grønn hage.

Les mer »

Plenjord | Plantejord

Jorden fra Herremyr er naturlig og miljøvennlig. Våre jordprodukter er godkjente til bruk i barnehager. Herremyrs plenjord er klar til å såes.

Les mer »

Torv og torvtak

Våre torvprodukt har blitt høstet fra egne myrområder i over 100 år, og er et rent naturprodukt. Vi produserer og leverer forskjellige typer torvprodukter.

Les mer »

Kalk | Gjødsel

Når våren er i anmarsj har plenen og plantene behov for tilførsel av næringsstoffer. Vi har kalksekk til 100m² og gjødselsekk til 300m²

Les mer »

Sand | Singel | Pukk

Vi leverer forskjellige typer sand, singel og pukk for bruk til hage og gårdsplasser, samt til byggesåler, drenering og oppfylling, vei og anlegg.

Les mer »

Dekkbark | Fallbark

Dekkbark egner seg ypperlig som dekke i plantefelt, blomsterbed, skråninger og rundt busker og trær. Barken er et rent naturprodukt.

Les mer »