Stell av plenen

Når våren er i anmarsj, har plenen og plantene behov for tilførsel av næringsstoffer. Vi anbefaler følgende for sesongen:

April/Mai

Kalking av plen – 20kg kalk pr 100m²

Juni/Juli.

Nitrogengjødsling / Kalksalpeter – 3kg pr 100m²

August

Plengjødsel f.eks. 11-5-18 – 4kg pr 100m²

Hvis du trenger har vi og kan ta med ved levering; Kalksekk til 100m² og gjødselsekk til 300m².